කොරෝනා නිසා හෙට (16) දෙන නිවාඩුව පුද්ගලික අංශයට නෑ

Image result for officeහෙට (16) දින නිවාඩුව පුද්ගලික අංශයට අදාළ නොවන බව රජය පවසනවා.
රජයේ ආයතන සහ බැංකු සඳහා පමණක් එය අදාළ බවයි රජය පවසන්නේ.
කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වළක්වාලීම සඳහා රජයේ ආයතන සහ බැංකු වසා දැමීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment