ප්‍රධාන විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කම්බියක එල්ලෙන වවුලෙකුට විදුලි සැර වැදේ. එම කම්බිය මත සිටින කුරුල්ලෙකුට විදුලි සැර නොවදී . එසේ වන්නේ ඇයි?

ප්‍රධාන විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කම්බියක එල්ලෙන වවුලෙකුට විදුලි සැර වැදේ. එම කම්බිය මත සිටින කුරුල්ලෙකුට ...

කපරාරු කළ තාප්පයක සුදුහුණු ගෑ විගස එතරම් ඔපයක් නොලැබුනත් පැය කිහිපයක් පමණ ගිය පසු හොඳින් සුදු පැහැ වේ.

කපරාරු කළ තාප්පයක සුදුහුණු ගෑ විගස එතරම් ඔපයක් නොලැබුනත් පැය කිහිපයක් පමණ ගිය පසු හොඳින් සුදු පැහැ...

යම් දිනක කිසිම දියරයක් පානය නොකළ පුද්ගලයෙකු වුව ද​, සිරුරෙන් මූත්‍රා ලෙස ජලය පිටවේ.

යම් දිනක කිසිම දියරයක් පානය නොකළ පුද්ගලයෙකු වුව ද​, සිරුරෙන් මූත්‍රා ලෙස ජලය පිටවේ. කිසිම දියර...

කහ තැවරුණු රෙදි කඩක සබන් ගෑ විට එය රතු පැහැ වූ නමුත් . ජලයෙන් සේදූ විට කහපාට වේ.

කහ තැවරුණු රෙදි කඩක සබන් ගෑ විට එය රතු පැහැ වූ නමුත් . ජලයෙන් සේදූ විට කහපාට වේ. සබන් ද්‍රාවණය...

වාසි සලකා ගොවීන් පලිබෝධ නාශක යෙදූවත් එයින් හානිද සිදුවේ

වාසි සලකා ගොවීන් පලිබෝධ නාශක යෙදූවත් එයින් හානිද සිදුවේ පලිබෝධ නාශක යෙදූවිට පරාගනය සිදු කරන ...

සරම්ප වැනි සමහර බෝවන රෝග වරක් වැළදීමෙන් ජීවිත කාලීන ප‍්‍රතිශක්තියක් ලැබේ

සරම්ප වැනි සමහර බෝවන රෝග වරක් වැළදීමෙන් ජීවිත කාලීන ප‍්‍රතිශක්තියක් ලැබේ සරම්ප වැනි රෝග වැළඳුන...

ශාකයක අග‍්‍රස්ථ අංකුරය කඩා දැමූ විට , පාර්ශ්වික අංකුර වැඩෙන්නට පටන් ගනී

ශාකයක අග‍්‍රස්ථ අංකුරය කඩා දැමූ විට , පාර්ශ්වික අංකුර වැඩෙන්නට පටන් ගනී   අග‍්‍රස්ථ අංකුරයෙන...

ශබ්ද කාවැද්දූ කැසට් පටි, චුම්බක අසල ගබඩා කිරීම සුදුසු නොවේ.

ශබ්ද කාවැද්දූ කැසට් පටි, චුම්බක අසල ගබඩා කිරීම සුදුසු නොවේ. ශබ්ද පටිගත කිරීමේ දී සිදුවන...

ප්‍රතිදීප්ත (ප්ලෝරසන්ට්) පහන් භාවිත කිරීම සූත්‍රිකා පහන් භාවිත කිරීමට වඩා බෙහෙවින් වාසිදායක වේ.

ප්‍රතිදීප්ත (ප්ලෝරසන්ට්) පහන් භාවිත කිරීම සූත්‍රිකා පහන් භාවිත කිරීමට වඩා  බෙහෙවින්  වාසිදායක වේ....